تبلیغات
نگین - پروازی رو به آسمان!


نگین


پروازی رو به آسمان!
دوشنبه 1 مرداد 1386

من باید فرود آیم ، نباید بنشینم ،

سال هاست ، از آن لحظه كه پَر بر اندامم رویید و از آشیان ، از بام خانه پرواز كردم

همچنان می پرم ، هرگز ننشسته ام ، و دیگر سری نیز به سوی زمین و به سواد

پلید شهرها و بام های كوتاه خانه ها برنگرداندم ، چشم به زمین ندوختم ، پروازی

رو به آسمان ، در راه افلاك و هر لحظه دورتر و بالاتر از زمین

و هر لحظه نزدیك تر به خدا  !

دورتر ،

دیرتر ،

روزی از روزها ،

شبی از شب ها ،

خواهم افتاد و خواهم مرد ،

اما می خواهم هر چه بیشتر بروم .

تا هر چه دوتر بیفتم ،

تا هر چه دیرتر بیفتم ،

هر چه دیرتر و دورتر بمیرم .

نمی خواهم حتی یك گام یا یك لحظه ،

پیش از آن كه می توانستم بروم و بمانم ، افتاده باشم و جان داده

باشم ،

همین .


نوشته شده توسط نگین در دوشنبه 1 مرداد 1386 و ساعت 11:07 ق.ظ
Desined By Mohamad + Alireza