تبلیغات
نگین - یک عاشق هرگز دیوانه نیست!!


نگین


یک عاشق هرگز دیوانه نیست!!
دوشنبه 1 مرداد 1386

مردی دو پسر داشت.یکی ساده لوح و مهربان و دیگری زرنگ و مکار و بی رحم.مرد

میخواست ثروت خود را بین پسرانش تقسیم کند.به همین خاطر نزد شیوانا آمد و

از او در این زمینه کمک خواست.

شیوانا از مرد پرسید:"پسری که او را ابله و ساده لوح میخوانی آیا تا به حال

عاشق شده است؟"

مرد لبخند تلخی زد و گفت:"بله استاد!به شدت دل سپرده دختر جوان همسایه

است و اتفاقا دخترک هم شیفته اوست.در مقابل پسر دومم زرنگ است و سنگدل

و هیچ کس نتوانسته در درون قلب او رخنه کند.من مطمئنم پسر دومم میتواند کل

ثروت مرا حفظ کند و پسر ساده لوحم عقل کافی برای نگهداری این ثروت را نخواهد

داشت.اما هر چه شما بگویید من همان کار را خواهم کرد."

شیوانا به مرد ثروتمند گفت که ثروت را به مساوات بین پسرانش تقسیم کند و

حتی سهمی را که برای خود و همسرش کنار گذاشته را هم در اختیار پسر ساده

لوح قرار دهد!

مرد ثروتمند با تعجب نصیحت استاد را پذیرفت و چنین کرد.یک سال گذشت و سال

بعد مرد ثروتمند نزد شیوانا آمد و گفت:"من طبق رای شما عمل کردم .پسر ساده

دلم با دختر مورد علاقه اش ازدواج کرد و بخشی از زمین و ثروتی که در اختیارش

بود را به کار انداخت و رونق فراوانی در کسب و کار پیدا کرد.اما پسر سنگدل و زیرکم

تمام ثروتش را در راه عیش و عشرت تلف کرد و خود را آواره بیابانها نموده

است.شما از کجا می دانستید که پسر اولم دیوانه نیست و خرد کافی برای

مدیریت ثروت من دارد؟"

شیوانا تبسمی کرد و گفت:"تو گفتی پسر اولت عاشق و دلباخته دختری شده و

توانسته نظر دخترک را نیز به عشق پاک و صمیمی اش جلب کند.یک عاشق هرگز

دیوانه نیست و در واقع مجنون و کم خرد کسی ست که از عاشق شدن و عشق

ورزیدن عاجز و ناتوان است.من از روی نشانه هایی که دادی فهمیدم پسر خردمند

تو کدامیک است و به همین خاطر چنین رای دادم!"


نوشته شده توسط نگین در دوشنبه 1 مرداد 1386 و ساعت 11:07 ق.ظ
Desined By Mohamad + Alireza